Doe mee!

Een kaartspel voor participatie van jongeren met een chronische aandoening in de gezondheidszorg

Over
Alle Stemmen Tellen

Alle Stemmen Tellen is een spel dat ontwikkeld is om patiënt participatie van jongeren op het gebied van onderzoek, beleid en ziekenhuiszorg te vergroten.

Hoewel patiënt participatie steeds belangrijker wordt gevonden, blijkt het voor hulpverleners en onderzoekers heel lastig de mening van jongeren te vragen en voor jongeren vaak lastig om hun mening te geven.

Alle Stemmen Tellen kan hierin ondersteunen, hiermee is het namelijk mogelijk jongeren spelenderwijs te betrekken bij onderzoek, beleid en ziekenhuiszorg.

Hoofdthema’s

Dit thema gaat over alle mensen die in het ziekenhuis werken en het gevoel wat jongeren hierbij hebben.

Dit gaat over wat jongeren nog wel en niet meer kunnen door hun ziekte.

Dit thema gaat over de zaken die een jongere wel of niet doet rondom zijn ziekte.

Dit thema gaat over alles wat met de ziekte en behandeling van een jongere te maken heeft.

Dit thema gaat over het bezoek van jongeren aan het ziekenhuis.

Dit thema gaat over het lotgenotencontact tussen jongeren.

Dit thema gaat over de mate van openheid van jongeren over hun ziekte.

Dit thema gaat over het acceptatieproces van jongeren rondom hun ziekte.

Dit thema gaat over de jongere en de relatie met de mensen om hem heen.

Het laatste thema gaat over alles wat een jongere denkt en voelt.

Neem contact met ons op voor extra informatie over Alle Stemmen Tellen.

Alle Stemmen Tellen is ontwikkeld op de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.

Contactpersonen:

Lotte Haverman, psycholoog / projectleider Alle Stemmen Tellen
Lorynn Teela, projectmedewerkster Alle Stemmen Tellen

Contact